Nắm lấy nhân duyên

2 sếp của 2 công ty là người quen, hẹn nhau đá bóng giao lưu vào một buổi tối cách đây mấy năm.

Anh đá cho đội công ty bên này:

Chị là nhân viên đi cổ vũ đội công ty bên kia:

Xong trận banh, 2 bên giao lưu tiếp trên bàn nhậu. Tại đây, kết nối đầu tiên đã được hình thành.

Để rồi sau đó, anh có chị đồng hành trong những trận banh.

Theo thời gian, tình cảm giữa đôi bên lớn dần. Điều gì đến phải đến, họ đã có với nhau một chú Trâu Vàng:

– Nếu 2 sếp không quen nhau…
– Nếu 2 sếp quen nhau nhưng không hẹn nhau đá bóng giao lưu…
– Nếu có trận bóng giao lưu nhưng 1 trong 2 người (hoặc cả 2) không tham gia…
– Nếu 2 người có tham gia nhưng xong trận bóng thì 1 trong 2 (hoặc cả 2) về nhà ngay, không đi nhậu…

… thì anh và chị đã không gặp nhau.

Thế nên, có lẽ 2 người có duyên, vì chỉ cần 1 trong “4 cái nếu” trên xảy ra thì rất có thể họ đã thành “vô duyên” và hình ảnh này sẽ không bao giờ xuất hiện:

Nhưng để chú Trâu Vàng của anh chị ra đời thì không chỉ cần cái duyên, mà quan trọng hơn là ở buổi nhậu ngày hôm đó, họ đã cố gắng nhìn thấy tâm hồn của nhau.

Nếu duyên đưa họ gặp được nhau, nhưng anh chỉ lo uống bia, chị chỉ ngồi buôn chuyện với các chị em đồng nghiệp thì có duyên gặp nhau bao nhiêu lần cũng là vô nghĩa, phải không nào?

Add Comment